Juridische informatie

Handelsmerken en auteursrecht

Toegestaan gebruik van handelsmerken van ACD-systemen (“ACD”)

ACD-handelsmerken identificeren onze producten en laten het publiek de bron van die producten kennen. U mag onze handelsmerken zonder onze toestemming op rechtmatige wijze gebruiken in reclame- en promotiemateriaal en in onze producten en diensten (bijvoorbeeld in een tijdschriftartikel), op voorwaarde dat u de gebruikelijke procedures voor het gebruik van handelsmerken volgt en de juiste naamsvermelding verstrekt. Voor ander gebruik is schriftelijke toestemming van ACD vereist. Gelieve dergelijke verzoeken per e-mail te verzenden. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk evalueren.

Bovendien mag u de handelsmerken, het ontwerp of de woordmerken van ACD niet gebruiken op de volgende manieren:

  • In een productnaam of publicatietitel die niet van ACD is.
  • In, als of als onderdeel van uw eigen handelsmerken.
  • Om producten of services te identificeren die niet van ACD zijn.
  • Op een manier die voor verwarring kan zorgen.
  • Op een manier die valselijk de indruk wekt dat we uw eigen activiteiten, producten en diensten sponsoren, ondersteunen of er anderszins mee verbonden zijn.
  • Op een manier die ACD in diskrediet brengt.

Goede naamsvermelding van handelsmerken van ACD

Als u handelsmerken van ACD gebruikt, voeg dan de volgende korte verklaring toe die de handelsmerken toeschrijft aan ACD:

ACD, ACDSee en het ACDSee-logo zijn handelsmerken van ACD Systems International Inc. en zijn mogelijk gedeponeerd in Canada, de Verenigde Staten, de Europese Unie, Japan of sommige andere rechtsgebieden.

Alle andere merken, producten en bedrijfsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Gebruik van auteursrechtelijk beschermde materialen en logo’s

Gebruik van documenten van de ACD-website

ACD machtigt u hierbij om ACD-documenten die beschikbaar zijn op deze website te bekijken, kopiëren, downloaden en af te drukken, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

De documenten mogen niet worden gewijzigd.

De volgende copyrightkennisgeving en rechtenvermelding moeten in elk document verschijnen voor zover van toepassing:

“Copyright © [copyrightdatums] ACD Systems International Inc. Alle rechten voorbehouden. Beschermd door auteursrechten van de Verenigde Staten en Canada en door internationale verdragen.”

Kennisgevingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomsrechten mogen niet worden gewijzigd of verwijderd.

U mag het ontwerp of de lay-out van de ACD-website, individuele elementen van het ontwerp van de website of ACD-logo’s niet reproduceren, kopiëren of herdistribueren zonder de uitdrukkelijke toestemming van ACD.

Software downloaden

Alle software en bijbehorende documentatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld om te downloaden, is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden vervat in de software en documentatie. Door de software te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers in de software. Aanvullende informatie over het downloaden van software is beschikbaar op de downloadpagina.